‘İslam Aleyhindeki Karalama Kampanyasının Nedenlerini Araştırın !’

‘İslam Aleyhindeki Karalama Kampanyasının Nedenlerini Araştırın !’

Fransa’da meydana gelen son olaylar sonrasında İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaşayan gençlik kitlelerine hitaben bir açık mektup yayınladı. Bu mektubun tam metni şöyle:
Bismillahirrahmanirrahim,
Avrupa ve Kuzey Amerika’daki tüm gençlere
Fransa’daki son olaylar ve diğer bir kaç batılı ülkede meydana gelen benzeri hadiseler, beni bu alanda sizlerle direkt olarak söyleşiye zorladı. Ben siz gençleri muhatab alıyorum; sizlerin ana ve babalarınızı görmezlikten geldiğim için değil, şu amaçla ki milletinizin ve ülkenizin geleceğini sizlerin ellerinde gördüğüm ve hakikati arama duygusunu kalplerinizde daha canlı ve daha diri olarak gördüğüm için… Ayrıca bu satırlarda politikacılarınıza ve devlet adamlarınıza hitab etmemekteyim; zira şuna inanmaktayım ki onlar bilinçli olarak siyaseti sadakat ve doğruluk çizgisinden ayırmış bulunmaktadırlar.
Sizinle söyleşim İslam üzerine ve İslam hakkında sizlere aktarılan tasvir ve çehre üzerinedir. Yaklaşık yirmi yıldan bu yana -yani takriben Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra- bu büyük dini korkunç bir düşman konumuna yerleştirmek için büyük çabalar harcandı. Üzüntüyle belirtmek gerekir ki korku ve nefret duygularının kışkırtılarak kullanılması Batı siyasal tarihinde uzun bir geçmişe sahiptir. Ben burada Batılı milletlere şu ana kadar empoze edilen çeşitli korkuları anlatmak istemiyorum. Bizzat kendiniz tarih etrafındaki son eleştirel etüdlere kısa bir bakış atarak Batılı devletlerin dünyadaki başka milletler ve kültürler aleyhindeki sadakatten uzak ve tezvire dayalı davranışlarının nasıl kınandığını yeni tarihi çalışmalarda gözlemleyebilirsiniz. Avrupa ve Amerika kölelik nedeniyle utanç verici bir tarihe sahip olup, sömürge dönemleri yüzünden başını dik tutamamaktadır ve çeşitli renklerdeki insanlar ve hristiyan olmayan halklar karşısındaki zulümleri nedeniyle utanç duymaktadır. Tarihçileriniz ve araştırmacılarınız, mezheb adı altında katolikler ve protestanlar arasında veya milliyet ve kavmiyet adına birinci ve ikinci dünya savaşlarında tırmanan kan dökümü nedeniyle derin bir utanç yaşamaktadırlar.
Bu utanç duygusu, başlı başına övgüye layık bir durumdur ve benim bu uzun fihristin bir bölümünü yinelemeden güttüğüm hedef de tarihi yargılamak değildir. Ben sizlerin kendi aydınlarınıza şunları sormanızı istemekteyim: Niçin Batıdaki kamu vicdanı daima onlarca yıl ve bazen de bir kaç yüz yıl sonra uyanıp bilinçlenmektedir ? Niçin kamu vicdanının yeniden gözden geçirilmesi için güncel sorunlar yerine uzak geçmişlere dikkat edilmektedir ? Niçin İslam düşüncesi ve kültürü karşısındaki davranış yöntemi gibi önemli bir konuda kamuoyunun bilinçlendirilmesi önlenmektedir ?
Sizler şunu çok iyi bilmektesiniz ki ‘öteki’ karşısında vehimlere dayalı olarak aşağılama, nefret ve korku oluşturmak tüm zalimane çıkar hesaplarının ortak zeminidir. Şimdi ben sizlerin kendinize şu soruyu sormanızı istemekteyim: Niçin korku ve nefret yayma şeklindeki eski siyaset bu kez daha da şiddetli bir biçimde İslam ve müslümanları hedef almıştır ? Niçin günümüz dünyasındaki güç mekanizması İslam tefekkürünü marjinalleştirmek ve infiale sürüklemek peşindedir ? İslam’ın sahip olduğu hangi anlam ve değerler, büyük güçlerin proğramlarına engel olmaktadır ve İslam’ın çarpıtılarak yanlış tanıtılması onların hangi çıkarlarını temin etmektedir ? O halde ben sizlerden İslam aleyhindeki yaygın karalama kampanyasının arkasında ne olduğunu araştırmanızı istemekteyim.
Sizlerden ikinci isteğim ise önyargılar ve menfi propagandalar seli karşısında tepki gösterirken bu din hakkında vasıtasız bir biçimde doğrudan doğruya araştırmalarda bulunmanızdır. Aklı selim, sizleri kendisinden korkutup kaçırttıkları o şeyin en azından nasıl bir mahiyete sahip olduğunu bilmenizi gerektirmektedir. Ben, İslam’a bakış biçimimi ya da başkalarının bu konudaki yaklaşımlarını kabul etmeniz konusunda ısrar etmemekteyim. Ancak şunu belirtmekteyim ki günümüz dünyasındakibu dinamik ve etkin gerçeklik sizlere bulanık hedeflerle ve düşmancasına tanıtılmamalıdır. Kendilerinin görevlendirdikleri teröristlerin tam bir riyakarlık içinde İslam’ın temsilcileri olarak tanıtılmasına izin vermeyin. İslam’ı, onun asil kaynakları üzerinden araştırınız. İslam’la, Kur’an ve büyük peygamberi (SAV)’in hayatı vasıtasıyla aşina olunuz. Ben burada kendinizin şu ana kadar direkt olarak müslümanların Kur’an’ına müracat edip etmediğinizi sormak istiyorum. İslam peygamberi (SAV)’in ahlaki ve insani öğretisini araştırdınız mı ? Şu ana kadar İslam’ın mesajını medyalar dışında başka kaynaklardan edinme imkanınız oldu mu ? İşbu İslam’ın asırlar boyunca hangi değerler sayesinde nasıl olup da dünyanın en büyük fikri ve ilmi uygarlığını geliştirdiğini ve nice üstün bilginler ve mütefekkirleri yetiştirdiğini kendinize asla sormadınız mı ?
Ben sizlerden hakaret içeren ucuz karalamalarla sizler ve gerçekler arasında duygusal bir set çekilmesine ve tarafsız değerlendirme imkanından yoksun bırakılmanıza izin vermemenizi istemekteyim. İrtibat vasıtalarının coğrafi sınırları kırıp aştığı günümüzde, sizleri yapmacık sahte sınırlar içerisine hapsetmelerine izin vermeyiniz. Her ne kadar hiç kimse tek başına mevcut uçurumları dolduramasa da, her biriniz kendi aydınlanmanız ve çevrenizin aydınlanması için bu uçurumlar üzerine bir düşünce ve insaf köprüsü kurabilirsiniz. Siz gençler ve İslam arasında daha önceden planlanan bu problem her ne kadar acı olsa da sizlerin meraklı ve araştırmacı zihninizde yepyeni soruların oluşmasına katkıda bulunabilir. Bu sorulara cevap bulabilmek için harcayacağınız çabalar, önünüzdeki yeni hakikatlerin keşfi için çok uygun fırsatlar sunmaktadır. Bu yüzden, İslam’ın önyargısız ve sahih olarak anlaşılabilmesi için önünüze çıkan bu fırsatı kaçırmayınız. Belki de hakikat karşısındaki bu sorumluluk duygunuz sayesinde gelecek nesiller Batı ve İslam arasındaki ilişkiler tarihini daha az bir rahatsızlık ve vicdanları daha huzurlu bir biçimde yazma imkanına sahip olabileceklerdir.’
 Seyyid Ali Hamenei / 21 Ocak 2015

Recommended

About Author

822 Had posted.

Post a comment

All Rights reserved by © 2019 پایگاه خبری مدرن فا.
Powered by Virtual Wave News CMS